Pinocchio vzw in Brussel: steun voor kinderen en jongeren met brandwonden

Pinocchio vzw: nationale vereniging ten voordele van kinderen met brandwonden

Het doel van Pinocchio vzw in Brussel is dubbel. Enerzijds verleent Pinocchio vzw, voor en na het genezingsproces, daadwerkelijk praktische en financiële steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden. Anderzijds draagt ze ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren. Dit doen we door het geven van preventielessen en door het opzetten van infostanden in gans België. 

 

Om deze doelen te kunnen realiseren, is er naast de belangeloze inzet van de vrijwilligers, financiële steun nodig.

De belangrijkste bronnen van inkomen zijn:

 

Giften van particulieren en bedrijven

- De gulheid van verschillende serviceclubs

- De verkoop van allerlei gadgets

- Opbrengsten van benefietactiviteiten georganiseerd door de vzw of door derden

 

Bent u slachtoffer van brandwonden, wenst u meer informatie over onze diensten en onze kuurkampen? Wil u vrijwilliger worden of zou u ons graag financieel steunen d.m.v. giften of benefietactiviteiten? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!